Home

Welkom op de site van Peter den Boer
Onderzoekend Leren

Deze site is vooral bedoeld om publicaties
en presentaties beschikbaar te maken.

Onderzoekend Leren

Onderzoekend Leren is de naam van het zzp-bedrijfje dat ik in 2010 ben gestart om de diverse activiteiten te kunnen combineren die ik ondernam op dat moment. Inmiddels ben ik met pensioen en is het bedrijfje vooral bedoeld om nog wat kleine activiteiten mogelijk te maken en de publicaties toegankelijk te maken die niet in officiële bibliotheken te vinden zijn.

Peter den Boer

Sinds 2019 ben ik met pensioen. Maar als zzp-er ben je eingelijk nooit met pensioen. En ook ik kan het niet helemaal laten, dus ik doe nog wat kleine klussen.

Mijn achtergrond ziet er als volgt uit: ik heb in de jaren ’70 van de vorige eeuw ondtwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen. Na een korte periode waarin ik leerlingen begeleide in het speciaal onderwijs, ben ik sinds 1980 onderwijsonderzoeker geweest. Tot 2001 bij het Gion in Groningen. Centrale thema’s waren destijds: beroepsonderwijs en de aansluiting daarvan bij de arbeidsmarkt. In 1995 ben ik gepromoveerd op onderzoek naar de effecten van scholing voor laag opgeleide volwassenen. Van 2001 tot 2006 heb ik in Wageningen gewerkt bij Stoas Onderzoek. Mijn focus lag vooral op loopbaanontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Van 2006 tot 2010 heb ik in Tilburg bij het (toen nog bestaande) IVA gewerkt, aan dezelfde thema’s, waarbij verandering in en van organisaties als neven-thema meer aandacht vroeg. In 2008 stelde ROC (toen nog) West-Brabant (nu Curio) mij in de gelegenheid om lector in het mbo te worden op het thema keuzeprocessen. Vanaf 2010 heb ik mijn werk in zzp-constructie voort gezet tot 2019.